Les 5: Aanmaning en incassokosten berekenen. Hoe doe je dat?

Koop eerst de cursus vooraleer je met deze les begint.