#14/15 Business model canvas: Model 9

Koop eerst de cursus vooraleer je met deze les begint.