#10/15 Business model canvas: Model 5

Koop eerst de cursus vooraleer je met deze les begint.